Kontakt
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Kolonia Ossa 40
26-425 Odrzywół
woj. mazowieckie
tel/fax (48) 671-60-11
 e-mail mow68_kolonia.ossa@op.pl